główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr Wyborców

artykuł nr 2

Wybory samorządowe - spis wyborców

Wybory samorządowe - spis wyborców

artykuł nr 3

Wybory samorządowe - pełnomocnictwo do głosowania

Wybory samorządowe - pełnomocnictwo do głosowania

artykuł nr 4

Informacja

o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Grodzisku Mazowieckim

artykuł nr 5

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie II z...

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.