główna zawartość
artykuł nr 1

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane na obszarze Powiatu Grodziskiego

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już w roku 2019,  usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: (22) 723 01 68
pon.- śr. w godz. 8:00-16:00
czw. w godz. 8:00-17:00
pt. w godz. 8:00-15:00

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Grodziskiego:

Prowadzący: Punkty Radców Prawnych
1) Żabia Wola, ul. Wiejska 2f
pon. w godz. 9:00-13:00
wt. w godz. 9:00-13:00
śr. w  godz. 9:00-13:00
2) Milanówek, ul. Piasta 30
wt. w godz. 12:00-16:00
pt. w godz. 12:00-16:00
3) Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57
wt. w godz. 12:00-16:00
czw. w godz. 12:00-16:00
pt. w  godz. 14:00-16:00

Prowadzący: Punkty Adwokatów
1) Żabia Wola, ul. Wiejska 2f
czw. w godz. 9:00-13:00
pt. w godz. 9:00-13:00
2) Milanówek, ul. Piasta 30
pon. w godz. 12:00-16:00
śr. w godz. 12:00-16:00
czw. w godz. 12:00-16:00
3) Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57
pon. w godz. 12:00-16:00
śr. w godz. 12:00-16:00
pt. w  godz. 12:00-14:00
Prowadzący: Punkt Fundacji Heneste Vivere
1) Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57
pon.-pt. w godz. 8:00-12:00