główna zawartość
artykuł nr 1

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane na obszarze Powiatu Grodziskiego

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
dla mieszkańców powiatu grodziskiego.

Dla kogo jest skierowana Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie?

Od 1 stycznia 2019  roku,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Co obejmuje?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach oraz obowiązkach,
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
- sporządzenie projektu pisma (nie dotyczy pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym),
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
- wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów,
- poinformowanie o uprawnieniach lub obowiązkach,
- opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji.

Bezpłatne porady prawne są świadczone przez powiat oraz organizacje pozarządowe po uprzednim zapisaniu się pod nr telefonu (22) 723 01 68

W Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

1) Żabia Wola, ul. Wiejska 2f (od poniedziałku do piątku w godz. 9-13);

2) Milanówek, ul. Piasta 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16);

3) Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-12);

W Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:

4) Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16).

Powyżej przedstawiono najważniejsze sprawy, które obejmuje nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Pełny zakres obejmowanych spraw oraz więcej informacji można będzie znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.powiat-grodziski.pl  oraz na stronie internetowej: www.powiat-grodziski.pl.