Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane na obszarze Powiatu Grodziskiego

  1. Milanówek, ul. Piasta 30, tel. 22 299 71 74 (od poniedziałku do piątku w godz. 12-16), nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów i radców prawnych;
  2. Żabia Wola, ul. Wiejska 2f, tel. 46 857 85 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-13), nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów i radców prawnych;
  3. Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11A, tel. 22 299 51 01 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-12), punkt prowadzony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni, nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radcę prawnego;
  4. Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11A, tel. 22 299 51 01 (od poniedziałku do piątku w godz. 12- 16), punkt prowadzony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni, nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radcę prawnego.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu grodziskiego do korzystania z dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc taka jest świadczona bezpośrednio przez adwokata lub radcę prawnego.

Pomoc polega m.in. na informowaniu osoby zainteresowanej o obowiązującym stanie prawnym, jej uprawnieniach i obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania konkretnego problemu, pomocy w zakresie sporządzania pism (z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym sądowym i sądowo-administracyjnym).

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. pomoc taka przysługuje młodzieży do 26 roku życia, osobom fizycznym, które z pomocy społecznej będą posiadały poświadczenie swej sytuacji (roczne wyprzedzenie w stosunku do wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej), osobom, które ukończyły 65 rok życia, osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom, osobom dotkniętym lub zagrożonym np. klęską naturalną czy żywiołową.

Ponadto od 1 stycznia 2017 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą także korzystać kobiety w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Uprawnieni do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej mogą uzyskać porady w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa związanego z ubezpieczeniami społecznymi, prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Warto zaznaczyć, że pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej (z wyjątkiem pomocy w przygotowaniu do jej rozpoczęcia).