Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Żabia Wola za rok 2016