OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 lipca 2015 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 lipca 2015 r.

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych