INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 28 listopada 2014 r.

 INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Żabiej Woli
z dnia 28 listopada 2014 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli będzie pełniła dyżur w związku z ponownym głosowaniem w Wyborach Wójta Gminy Żabia Wola w dniu 30 listopada 2014 r.:

 • w dniu 29 listopada 2014 r. (sobota) od godz. 10.00 do godz. 14.00;
 • w dniu 30 listopada (niedziela) od godz. 6.00 do czasu zakończenia czynności.
   
tel: 46 857 81 81 wew. 35 i 24
Przewodniczący                  
Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli
Ewa Maria Grzywna                

Uchwała Nr 14/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli...

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w Wyborach Wójta Gminy Żabia Wola w dniu 30 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 13/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli...

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 14 listopada 2014 r.

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Żabiej Woli
z dnia 14 listopada 2014 r.

Gminna w Żabiej Woli będzie pełniła dyżur w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.

 • w dniu 15 listopada 2014 r. (sobota) od godz. 9.00 do godz. 19.00;
 • w dniu 16 listopada (niedziela) od godz. 5.00 do czasu zakończenia czynności.
   

Przewodniczący                    
Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli
Ewa Maria Grzywna                

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z...

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Żabia Wola w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z...

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Żabia Wola w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Żabiej Woli z dnia 21 października 2014 r.

 OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Żabiej Woli
z dnia 21 października 2014 r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 21 października 2014 r. losowania, listom komitetów wyborczych o których mowa w art. 410 § 7 ustawy – Kodeks wyborczy przyznano następujące numery:

Numer 26 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA
Numer 27 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻABIA WOLA – NASZA WOLA
Numer 28 – KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ

Przewodniczący                
Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli
Ewa Maria Grzywna            

UCHWAŁA NR 11/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli...

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Żabia Wola zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 10/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli...

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 8 października 2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli
z dnia 8 października 2014 r.
 
Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. została zgłoszona w ustawowym terminie tj. do 7 października 2014 r. do godz. 24.00 tylko jedna lista kandydatów (a liczba zgłoszonych kandydatów na radnych jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu) na radnych do Rady Gminy Żabia Wola w okręgachwyborczychnr 9 oraz nr 15.
W związku z tym, Gminna Komisja Wyborcza wzywa pełnomocników komitetów wyborczych do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w tych okręgach w terminie 5 dni tj. do dnia 13 października 2014 r. (poniedziałek).
Komisja pełni dyżury w dniach: 08–10 października 2014 r. w godz. 12:00-16:00, a w dniu 13 października 2014 r. w godz. 12:00-18:00.
 
Przewodniczący                
Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli
Ewa Maria Grzywna                

UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻABIEJ WOLI

 •  Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 24 września 20 14 r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji czytaj treść

 

 • Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 24 września 20 14 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji czytaj treść

 • Uchwała Nr 3 /2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 24 września 20 14 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli czytaj treść

 

 • Uchwała Nr 4 / 20 14 G minnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia planu pracy i harmonogramu dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli czytaj treść

SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI:

 • Ewa Maria Grzywna - przewodniczący
 • Ewa Małgorzata Karp - z-ca przewodniczącego
 • Marlena Monika Górniewska - członek
 • Magdalena Kowalik - członek
 • Elżbieta Kwiatkowska - członek
 • Bartłomiej Jan Szczepański - członek
 • Marcjanna Tober - członek

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 19...

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.