główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA...

Sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 25 maja 2011 roku w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 10 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał