ZARZĄDZENIE Nr 33/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 17...

w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przeze powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania

ZARZĄDZENIE Nr 32/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 30...

w sprawie: zmiany regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” wprowadzonego Zarządzeniem 27/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 01.10.2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31...

.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 17...

.

ZARZĄDZENIE NR 31/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 30...

.

ZARZĄDZENIE NR 25/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15...

.

ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10...

ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 27/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 1...

.

ZARZĄDZENIE NR 23/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 25...

ZARZĄDZENIE NR 23/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Żabia Wola

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 26/2009 Wójta Gminy Żabia Wola...

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 26/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 21.09. 2009 r. w sprawie powołania Komisji do uporządkowania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 24...

ZARZĄDZENIE NR 22/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla projektu: Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Józefinie realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z budżetu państwa oraz z budżetu województwa mazowieckiego.

ZARZĄDZENIE NR 21/2009 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24...

ZARZĄDZENIE NR 21/2009 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie: rocznego planu kontroli finansowej.

ZARZĄDZENIE NR 20/2009 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24...

ZARZĄDZENIE NR 20/2009 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie: informacji z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za I półrocze 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

ZARZĄDZENIE Nr 19/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 16.07.2009 r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

ZARZĄDZENIE Nr 17/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 5.06.2009 r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 23.06.2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Józefinie.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

ZARZĄDZENIE Nr 16/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 27.05.2009 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom Gminy Żabia Wola.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 16.03.2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 9...

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie dni wolnych od pracy w 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 10/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 1...

ZARZĄDZENIE Nr 10/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

ZARZĄDZENIE Nr 9/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 01.04.2009 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Żabia Wola.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

ZARZĄDZENIE Nr 14/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 16.04.2009r. w sprawie wyboru podmiotu i wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji w 2009 r. zadania publicznego w zakresie działań sportowych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży

ZARZĄDZENIE Nr 12/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

ZARZĄDZENIE Nr 12/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 7.04.2009 r. w sprawie powołania komisji oceniającej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadania publicznego w 2009

ZARZĄDZENIE Nr 11/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

ZARZĄDZENIE Nr 11/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 7.04.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do badania i oceny ofert składanych w postępowaniach o zamówienia publiczne

ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 18.03.2009 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2008 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

ZARZĄDZENIE Nr 6/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 13.03.2009 r.w sprawie:zmian budżetu gminy na 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 11.03.2009 r.w sprawie:powołania Komisji Rekrutacyjnych

ZARZĄDZENIE Nr 4/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

ZARZĄDZENIE Nr 4/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 06.03.2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań sportowych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykl

ZARZĄDZENIE Nr 3/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

ZARZĄDZENIE Nr 3/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 13.02.2009 r.w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Żabia Wola.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12...

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 stycznia 2009 r.w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Żabia Wola na 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

ZARZĄDZENIE Nr 1/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 02.01.2008 r.w sprawie: ustalenia rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Żabia Wola