Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żabia Wola za rok 2017

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żabia Wola za rok 2016

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA ZA ROK 2015

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zgodnie z art. 3, ust 2, pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.05.236.2008 ze zm.) informujemy o nieodpłatnym oddaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych

Opieka nad zwierzętami z terenu Gminy Żabia Wola

Na podstawie art. 11ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724 z późn. zm.) Gmina Żabia Wola realizuje program zapobiegania bezdomności zwierząt.

Opieka nad zwierzętami

Zwierzęta zasługują na humanitarne traktowanie. Objęcie ich ochroną i opieką jest obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola należy

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY...

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2009

Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy...

Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola.

Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego...

Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych

POPRAWA STANU GOSPODARKI ODPADAMI - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA...

Zagadnienia związane z ochroną środowiska obecnie przejawiają się niemal w każdym aspekcie życia mieszkańców gminy.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY...

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2008

NOWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE...

Dnia 29 maja 2007 r. Rada Gmin Żabia Wola podjęła Uchwałę nr 25/V/2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola. Obowiązek uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminach

Wysypisko odpadów

Na terenie gminy Żabia Wola znajduje się Składowisko Odpadów Innych Niż Obojętne I Niebezpieczne, które położone jest w południowej części gminy w miejscowości Petrykozy.

Gospodarka lokalowa

Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale mieszkaniowe mienia komunalnego gminy Żabia Wola.