główna zawartość
artykuł nr 1

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żabia Wola za rok 2018

artykuł nr 2

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żabia Wola za rok 2017

artykuł nr 3

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żabia Wola za rok 2016

artykuł nr 4

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA ZA ROK 2015

artykuł nr 5

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i...

Zgodnie z art. 3, ust 2, pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.05.236.2008 ze zm.) informujemy o nieodpłatnym oddaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych