Nowe ogłoszenia i publikacje dot. zagospodarowania i planowania przestrzennego są umieszczane w dziale Urząd Gminy - K O M U N I K A T Y oraz na www.zabiawola.pl (bezpośrednie linki poniżej)

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 04.05.2006r. w...

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 04.05.2006r. w sprawie udostępnienia do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żabia Wola”

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.

Załącznik do pobrania poniżej.
Załączniki
Ogłoszenie   27.500 KB

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów dotyczących zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik do pobrania poniżej.
Załączniki
Ogłoszenie   25.000 KB