główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Słubica Dobra

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 94/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji dochodów i wydatków do paragrafów w Uchwale Nr 139/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r.

artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 83/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

w sprawie rozpatrzenia uwag zlożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Grzegorzewice

artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 87/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z...

o zmianie Uchwały 1/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 79/2015 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA...

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola