główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA PODJĘTA NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA...

Sesja Rady Gminy Żabia Wola odbyła się w dniu 16 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

artykuł nr 2

UCHWAŁA PODJĘTA NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA...

II Sesja Rady Gminy Żabia Wola, zwołana Przez Komisarza Wyborczego w Warszawie na podstawie art. 29 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 477 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 122 z późn. zm.), odbyła się w dniu 9 grudnia 2014 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

artykuł nr 3

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA...

I Sesja Rady Gminy Żabia Wola zwołana przez Komisarza Wyborczego w Warszawie na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 477 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 122, z późn. zm.), odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Gminy upoważnia Radę do podejmowani...

Dostępne kategorie:
grudzień