Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu...

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 29 grudnia 2006 r.

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 4...

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 4 grudnia 2006 r.

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu...

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 27 listopada 2006 r.

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu...

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 24 października 2006 r.

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu...

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 28 września 2006 r.

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 6...

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 6 września 2006 r.

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu...

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 30 czerwca 2006 r.

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu...

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 27 kwietnia 2006 r.

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu...

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 28 lutego 2006 r.

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu...

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Żabia Wola odbytej w dniu 31 stycznia 2006 r.

Informacja

Sprawozdania z działalności Rady i Wójta Gminy przedstawiają informacje Wójta o wykonaniu uchwał Rady Gminy jak również działalności Wójta między sesjami. Informacja taka jest przedkładana w trakcie sesji Rady Gminy.


Zapraszamy do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Gminy Żabia Wola.

 Informacja nt. najbliższych posiedzeń Rady Gminy są dostępne na stronie BIP Urzędu http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net dziale „Rada Gminy” -> „Sesje” -> „Najbliższa sesja”.