główna zawartość
artykuł nr 6

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 22 i 30 czerwca 2009 r

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 200.000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę - budowa ujęcia wody w miejscowości Musuły". 112 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.200.000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. "Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę - budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola - II etap". 111 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: realizacji Projektu inwestycyjnego pn.: "RÓWNY START DO EDUKACJI - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich poprzez budowę przedszkola w Żabiej Woli" 95 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku 375 KB
Załącznik do Projektu Uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1/XIV/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2008 r. przyjmującej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do 2015 roku 371 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.Zaręby gm. Żabia Wola stanowiącej poszerzenie drogi gminnej 53 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.Zalesie gm. Żabia Wola z przeznaczeniem pod drogę gminną 53 KB
Uchwała Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.Bieniewiec gm. Żabia Wola 63 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok 207 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku 112 KB
artykuł nr 7

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 25 maja 2009 r.

artykuł nr 8

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 28 kwietnia 2009 r.

artykuł nr 9

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 31 marca...

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - 31 marca 2009 r.

artykuł nr 10

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola- 12 i 24...

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola- 12 i 24 luty 2009r.