główna zawartość
artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - grudzień 2006

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - listopad 2006

Załączniki:
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żabia Wola 28 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uchylenia uchwały Nr 58/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 października 2006 r. 26 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok 33 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku stanowiącego podstawę do naliczenia podatku rolnego za rok podatkowy 2007 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny 27 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych z załącznikami 198 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości 37 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007. 205 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie złożenia ślubowania i objęcia obowiązków przez Wójta Gminy Żabia Wola 21 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Żabia Wola do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie. 22 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Żabia Wola, określenie przedmiotu ich działania i składu osobowego 36 KB
Projekt uchwały Rady Gminy Żabia Wola w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 31 KB
--- Załącznik nr 1 - informacja w sprawie podatku leśnego 44 KB
--- Załącznik nr 2 - deklaracja na podatek leśny 72 KB
--- Załącznik nr 3 - informacja w sprawie podatku rolnego 59 KB
--- Załącznik nr 4 - deklaracja na podatek rolny 172 KB
--- Załącznik nr 5 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości 67 KB
--- Załącznik nr 6 - deklaracja podatku od nieruchomości Żabia Wola 112 KB
artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - listopad 2006