główna zawartość
artykuł nr 1

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 23 czerwca 2020 r.

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 4 maja 2020 r.

artykuł nr 3

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 30 kwietnia 2020 r.

artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 9 marca 2020 r.

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola gm. Żabia Wola 134 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Kaleń-Towarzystwo gm. Żabia Wola 135 KB
Projekt uchwały w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m. Kaleń-Towarzystwo gm. Żabia Wola 135 KB
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaleń 247 KB
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 3/XVIII/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Żabiej Woli i opłaty za wyżywienie 262 KB
Projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego 135 KB
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola 261 KB
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki tej opłaty 203 KB
Projekt uchwały W sprawie zmiany uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Żabia Wola niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalnych 198 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 667 KB
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 936 KB
artykuł nr 5

Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola - sesja w dniu 13 lutego 2020 r.