główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Iwona Kozicka

Za-ca Przewodniczącego Komisji

 

Członek Komisji

Joanna Janoś

Członek KomisjiIliana Maria Kacprzak

Członek Komisji

Tomasz Mieczysław Kujawa

Członek KomisjiMariusz Henryk Luc

Członek Komisji

Krzysztof Janusz Marczewski


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skierowane do Rady:

  • skargi dotyczące zadań lub działalności Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem skarg w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
  • wnioski w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego,
  • petycje w rozumieniu ustawy o petycjach.