główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Iwona Kozicka

Za-ca Przewodniczącego Komisji

Marcin Zenon Czora

Członek Komisji

Joanna Janoś

Członek KomisjiIliana Maria Kacprzak

Członek Komisji

Tomasz Mieczysław Kujawa

Członek KomisjiMariusz Henryk Luc

Członek Komisji

Krzysztof Janusz Marczewski

Członek Komisji

Tomasz Wacławek


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skierowane do Rady:

  • skargi dotyczące zadań lub działalności Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem skarg w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
  • wnioski w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego,
  • petycje w rozumieniu ustawy o petycjach.