główna zawartość
artykuł nr 1

Informatyk (In)

Michał Wojciul
informatyk

pokój nr 4, budynek Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli (wejście od ulicy Wiejskiej 2f)
tel. (46) 858 27 00 nr. wewnętrzny: 41
tel. (46) 858 27 41
m.wojciul@zabiawola.pl

Zadania:

 • administrowanie siecią teleinformatyczną Urzędu Gminy Żabia Wola oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN.
 • administrowanie serwerami Urzędu Gminy Żabia Wola, dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji.
 • administracja bazami danych będących w użytkowaniu Urzędu Gminy Żabia Wola.
 • zarządzanie systemami informatycznymi w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów oraz zabezpieczenie prawidłowości działania sprzętu teleinformatycznego Urzędu Gminy Żabia Wola.
 • wykonywanie czynności związanych z diagnostyką, naprawą, modernizacją, usuwaniem awarii sprzętu komputerowego zainstalowanego w poszczególnych referatach i samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Żabia Wola.
 • usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego zainstalowanego w poszczególnych referatach i na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy Żabia Wola.
 • nadzór nad teleinformatycznymi urządzeniami peryferyjnymi będącymi w posiadaniu Urzędu Gminy Żabia Wola.
 • nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystywania sprzętu komputerowego zainstalowanego w Urzędzie Gminy Żabia Wola.
 • tworzenie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej.
 • planowanie oraz wdrażanie i rozbudowa infrastruktury teletechnicznej oraz systemów informatycznych.
 • współpraca w zakresie opracowywania wniosków o fundusze unijne w zakresie cyfryzacji i informatyzacji Gminy.
 • współpraca z referatami i samodzielnymi stanowiskami w procedurach zakupowych oraz przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia dla różnego rodzaju urządzeń teleinformatycznych.
 • analiza formalna i merytoryczna projektów umów na usługi informatyczne w Urzędzie Gminy Żabia Wola i rozliczanie ich realizacji.
 • administracja systemem elektronicznej komunikacji z Głównym Urzędem Statystycznym oraz systemem do obsługi Karty Dużej Rodziny.
 • prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych oraz wsparcie techniczne dla użytkowników.
 • zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania.
 • ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego Urzędu i koordynacja w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii.
 • instalacja i aktualizacja systemów oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych.
 • identyfikowanie i analiza zagrożeń oraz ryzyk, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych.
 • monitorowanie działania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych oraz ich przetwarzania.
 • udział w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących ochrony danych.
 • zgłaszanie i obsługa awarii oprogramowania komputerowego we współpracy z zewnętrznymi dostawcami, wnioskowanie o wprowadzenie zmian w oprogramowaniu.
 • kontrolowanie i zabezpieczanie prawidłowości przebiegu czynności serwisowych w zainstalowanych systemach informatycznych.
 • kontakty z dostawcami telekomunikacyjnymi w zakresie dostarczania usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu.
 • pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Systemu oraz Lokalnego Administratora Ról w zakresie Systemów Rejestrów Państwowych.
 • zakładanie kont pocztowych dla pracowników Urzędu oraz konfiguracja poczty elektronicznej.